Browse Ask a Question
 
Tools
Rss Categories

FortiAnalyzer

1 Devices

اضافه کردن دستگاه به FortiAnalyzer جهت مانیتور Log ها با انتخاب گزینه ی Device Manager در صفحه ی اصلی می توانید دستگاه ها و همچنین VDOM ها را به FortiAnalyzer اضافه کنید.…

2 Event Management

Event Management Event Management تمامی رخدادهایی که توسط Event Handler تولید می شود را نمایش می دهد. Event Handler معین می کند که چه اطلاعاتی از Log ها استخراج و در Event Management…

3 FortiAnalyzer GUI

FortiAnalyzer GUI شما می توانید از GUI جهت انجام تنظیماتی از قبیل تاریخ، زمان و Host Name در FortiAnalyzer استفاده کنید. شما همچنین می توانید از GUI جهت ریبوت و خاموش…

4 FortiView

FortiView FortiView یک سیستم مانیتورینگ جامع می باشد که داده ها و اطلاعات جدید و قدیم را در یک نمای واحد ارائه می دهد. این سیستم می تواند تهدیدات امنیتی…

5 Key Concepts

مفاهیم کلیدی مقدمه FortiAnalyzer در شبكه هایی كه FortiGate عهده دار امنیت شبكه است یك Device حیاتی به شمار می رود . با استفاده از FortiAnalyzer می توان گزارش های بسیار…

6 Log and File Storage

ذخیره سازی فایل ها و Log ها در FortiAnalyzer Log ها و فایل ها بر روی هارد دیسک دستگاه FortiAnalyzer ذخیره می شوند. البته Log ها همچنین می توانند به صورت موقتی در…

7 Log View

Log View شما می توانید اطلاعات مربوط به انواع Log از جمله Traffic Log ،Event Log یا Security Log را برای هر دستگاه یا هر گروه Log ای که ایجاد کره اید مشاهده نمایید. توسط…

8 Network

تنظیمات مربوط به شبکه در دستگاه FortiAnalyzer توسط تنظیمات شبکه می توانید پورت های فیزیکی در دستگاه FortiAnalyzer را پیکربندی کرده و همچنین مشخص کنید که ادمین…

9 RAID

Redundant Array of Independent Disks - RAID توسط RAID عمل ذخیره سازی داده بر روی چندین دیسک انجام می شود. این امر اطمینان در ذخیره ی داده را افزایش می دهد. برای دستگاه…

10 Reports

گزارشات می توان در رابطه با Log ها گزارش هایی را تولید کرد. بدین منظور می توان از گزارش های پیش فرض استفاده و یا گزارش های جدید ایجاد کنید. در ایجاد…

1 2 Next
Info Ask a Question