Browse Ask a Question
 
Tools Add
Rss Categories

Devices

Author: Partian Co Reference Number: AA-00361 Views: 2348 Created: 2017-12-18 13:54 Last Updated: 2018-01-02 11:57 0 Rating/ Voters

اضافه کردن دستگاه به FortiAnalyzer جهت مانیتور Log ها

 با انتخاب گزینه ی Device Manager در صفحه ی اصلی می توانید دستگاه ها و همچنین VDOM ها را به FortiAnalyzer اضافه کنید. بعد از اضافه کردن و رجیستر دستگاه های فوق، FortiAnalyzer شروع به جمع آوری Log از این دستگاه ها خواهدکرد. شما همچنین می توانید با انجام تنظیماتی، Log های فوق را به دیگر دستگاه ها بفرستید.

اتصال به محیط GUI یک دستگاه رجیستر شده از طریق FortiAnalyzer

 1. در صفحه ی اصلی گزینه ی Device Manager را انتخاب کنید.
 2.  در صفحه ی جدید بر روی دستگاه مورد نظر که قبلا آن را به FortiAnalyzer اضافه کرده اید کلیک راست کرده و گزینه ی Connect to Device را انتخاب کنید. مشاهده خواهید کرد که در مرورگر یک تب جدید باز می شود در ادامه با وارد کردن اطلاعات مربوط به احراز هویت می توانید به دستگاه مورد نظر وصل شوید.


اضافه کردن دستگاه به FortiAnalyzer  جهت مانیتورینگ

جهت فرستادن Log به دستگاه FortiAnalyzer  ابتدا باید دستگاه ها یا VDOM های مورد نظر خود را به FortiAnalyzer اضافه کنید.

 1. در صفحه ی اصلی گزینه ی Device Manager را انتخاب کنید.
 2.  در صفحه ی جدید بر روی گزینه ی Add Device کلیک کرده و مطابق شکل تنظیمات را انجام دهید.

نکته:

 • در فیلد IP Address باید آدرس دستگاه مورد نظر که قصد اضافه کردن آن به FortiAnalyzer را دارید وارد کنید.
 • در فیلد SN سریال نامبر دستگاه فوق را وارد کنید.
 • توسط فلد Device Name یک نام برای دستگاه فوق در نظر بگیرید.
 • با وارد کردن سریال نامبر مدل دستگاه فوق به صورت اتوماتیک در فیلد Device Model نمایش داده خواهد شد.
 • توسط فیلد Firmware Version باید نسخه ی Firmware دستگاه فوق را مشخص کنید.
 • در پایان بر روی گزینه ی Next کلیک کنید. در صورت صحیح بودن اطلاعات وارد شده پیامی مبنی بر موفقیت آمیز بودن عملیات مشاهده خواهید نمود.

 توجه شود باید تنظیماتی در دستگاه مربوطه جهت فرستادن Log به FortiAnalyzer انجام شود. به عنوان مثال بعد از این که یک دستگاه FortiGate به FortiAnalyzer اضافه کردید باید تنظیمات فوق را در دستگاه FortiGate انجام دهید. بدین منظور از منوی سمت چپ به مسیر  Log & Report > Log Settings رفته و مطابق شکل تنظیمات را انجام دهید.  


نکته:

 • گزینه ی Send logs to FortiAnalyzer/FortiManager را فعال کرده و در فیلد IP Address، آدرس FortiAnalyzer را وارد کنید.
 • برای آزمایش برقراری ارتباط بر روی گزینه ی Test Connectivity کلیک کنید.

 


Rss Comments
 • There are no comments for this article.
Info Add Comment
Nickname: Your Email: Subject: Comment:
Enter the code below:
Info Ask a Question