Browse Ask a Question
 
Tools Add
Rss Categories

RAID

Author: Partian Co Reference Number: AA-00359 Views: 2154 Created: 2017-12-14 10:06 Last Updated: 2018-01-02 12:00 0 Rating/ Voters
Redundant Array of Independent Disks - RAID

توسط RAID عمل ذخیره سازی داده بر روی چندین دیسک انجام می شود. این امر اطمینان در ذخیره ی داده را افزایش می دهد. برای دستگاه هایی گه شامل چندین هارد دیسک می باشند می توانید تنظیمات RAID را برای ظرفیت، عملکرد و در دسترس بودن حافظه انجام دهید. اگر مدل دستگاه FortiAnalyzer از RAID پشتیبانی کند می توانید با انتخاب گزینه ی System Settings در صفحه ی اصلی و در ادامه انتخاب گزینه ی RAID Management تنظیمات مربوط به RAID Level را انجام دهید.

RAID level های قابل پشتیبانی

دستگاه FortiAnalyzer ای که شامل چندین هارد دیسک می باشد از RAID Level های زیر پشتیبانی می کند:

 • Linear: در این فرمت از RAID، همه ی هارد دیسک ها با هم ترکیب شده و یک دیسک مجازی بزرگ را تشکیل می دهند. حافظه ی در دسترس در این فرمت برابر با مجموع کل دیسک های استفادده شده می باشد. با استفاده ی این فرمت از RAID، تغییر جزیی در کارآیی و عملکرد حافظه ایجاد می شود. اگر یکی از درایوها با مشکل مواجه شود کلیه ی درایوها تا زمان حل مشکل درایو فوق، غیر قابل استفاده می شود و تمامی داده ها از بین می رود.
 • RAID 0: این فرمت از RAID با نام Striping نیز شناخته می شود. در این فرمت، دستگاه FortiAnalyzer اطلاعات را به بخش های مساوی تقسیم و این بخش ها را به طور مساوی بین هارد دیسک ها ذخیره می کند. حافظه ی در دسترس در این حالت برابر با مجموع کل دیسک های استفاده شده می باشد. این فرمت از Redundancy در ذخیره سازی داده پشتیبانی نمی کند. اگر یکی از درایوها با مشکل مواجه شود اطلاعات ذخیره شده بر روی درایو فوق قابل بازیابی نمی باشد. در این فرمت از RAID کارآیی نسبت به حالت قبلی افزایش می یابد زیرا همانطور که گفته شده اطلاعات بین دیسک ها توزیع می شود. حد اقل تعداد درایو در این حالت دو عدد بوده و همچنین عمل محافظت از داده ها پشتیبانی نمی شود.
 •  RAID 1: این فرمت از RAID با نام Mirroring نیز شناخته می شود. در این فرمت، FortiAnalyzer اطلاعات را بر روی یک هاد دیسک ذخیره می کند و یک کپی از این اطلاعات را بر روی تمامی هارد های دیگر نیز کپی می کند. حافظه ی در دسترس در این فرمت تنها برابر با حافظه ی یکی از هارد دیسک ها می باشد. این فرمت از Redundancy در  ذخیره سازی داده پشتیبانی می کند. اگر هر کدام از هارد دیسک ها با مشکل مواجه شوند نسخه ی بک آپ از داده ها بر روی دیگر هارد دیسک ها موجود می باشد.
 • RAID 1 +Spare: این فرمت همانند فرمت قبلی بوده با این تفاوت که در این فرمت از RAID، دستگاه FortiAnalyzer از یکی از هارد دیسک ها به عنوان Standby استفاده می کند. در نتیجه اگر هارد دیسک ها بیشتر از یک دقیقه با مشکل مواجه شوند، دیسک فوق جانشین آن می شود. لازم به ذکر است هارد دیسک جانشین شده به عنوان دیسک اصلی در نظر گرفته می شود.
 • RAID 5: در این فرمت، همانند RAID0 دستگاه FortiAnalyzer اطلاعات را به بخش های مساوی تقسیم و این بخش ها را به طور مساوی بین هارد دیسک ها ذخیره می کند با این تفاوت که در این فرمت از Parity Check استفاده می شود. توسط Parity اطمینان حاصل خواهد شد که آیا زمانی که داده ها از یک نقطه به نقطه ای دیگر در حافظه منتقل می شوند با خطا مواجه شده و یا ذخیره می شوند. حافظه ی در دسترس در این حالت برابر با مجموع کل دیسک های استفاده شده منهای یک دیسک که به عنوان Parity Storage در نظرگرفته می شود، می باشد. در این فرمت کارآیی نسبت به حالت قبلی افزایش می یابد و اگر هر کدام از هارد دیسک ها با مشکل مواجه شوند داده ها از بین نخواهند رفت. اگر یک درایو با مشکل مواجه شود درایو جدید جایگزین شده و دستگاه FortiAnalyzer داده ها را از طریق اطلاعات مرجع در Parity Volume بر روی دیسک جدید ریستور می کند. حداقل تعداد درایو در این حالت سه عدد بوده و همچنین عمل محافظت از داده ها به صورت Single-Drive Failure می باشد. این فرمت عموما بیشتر از دیگر فرمت ها مورد استفاده قرار می گیرد.
 • RAID 5 +Spare: این فرمت همانند فرمت قبلی بوده با این تفاوت که در این فرمت، دستگاه FortiAnalyzer از یکی از هارد دیسک ها به عنوان Standby استفاده می کند. در نتیجه اگر هارد دیسک ها بیشتر از یک دقیقه با مشکل مواجه شوند، دیسک فوق جانشین آن می شود. لازم به ذکر است هارد دیسک جانشین شده به عنوان دیسک اصلی در نظر گرفته می شود.
 • RAID 6: این فرمت از RAID همانند RAID 5 می باشد با این تفاوت که یک Parity Block اضافه دارد. در این فرمت از دو Parity Block استفاده می شود.  حد اقل تعداد درایو در این حالت چهار عدد بوده و همچنین عمل محافظت از داده ها به صورت Two Disk Failures می باشد.
  RAID 6 +Spare: این فرمت همانند فرمت قبلی بوده با این تفاوت که در این فرمت، دستگاه FortiAnalyzer از یکی از هارد دیسک ها به عنوان Standby استفاده می کند در نتیجه اگر هارد دیسک ها بیشتر از یک دقیقه با مشکل مواجه شوند، دیسک فوق جانشین آن می شود. لازم به ذکر است هارد دیسک جانشین شده به عنوان دیسک اصلی در نظر گرفته می شود.
 • RAID 10: این فرمت از RAID با نام  RAID 1+0  نیز شناخته می شود. این فرمت دو ویژگی Disk Mirroring و Disk Striping را جهت حفاظت از داده ها با یکدیگر ترکیب می کند. حافظه ی در دسترس در این حالت برابر با مجموع کل دیسک های استفاده شده می باشد. در این فرمت حد اقل از چهار دیسک باید استفاده شود.
 • RAID 50: این فرمت از RAID که با نام  RAID 5+0  نیز شناخته می شود ترکیبی از RAID 5 و RAID 0 می باشد.  حافظه ی در دسترس در این حالت برابر با مجموع کل دیسک های استفاده شده منهای یک دیسک که به عنوان Parity Storage در نظرگرفته می شود، می باشد. در این فرمت کارآیی افزایش یافته و اگر یک درایو با مشکل روبرو شد داده ها از بین نمی روند. حد اقل تعداد درایو در این حالت شش عدد می باشد.
 • RAID 60: این فرمت از RAID که با نام  RAID 6+0  نیز شناخته می شود ترکیبی از RAID 6 و RAID 0 می باشد. حد اقل تعداد درایو در این حالت هشت عدد می باشد.

تنظیمات RAID

 1. در صفحه ی اصلی گزینه ی System Settings را انتخاب کنید.
 2.  در صفحه ی جدید از منوی سمت چپ بر روی RAID Management کلیک کنید.
 3. در صفحه ی بعدی در قسمت RAID Level بر روی گزینه ی Change کلیک کرده و فرمت مورد نظر خود را انتخاب کنید.

نکته:

 • پس از انتخاب RAID مورد نظر دستگاه  Reboot خواهد شد.
 • با تغییر فرمت RAID، کلیه ی داده ها حذف خواهد شد.

 Rss Comments
 • There are no comments for this article.
Info Add Comment
Nickname: Your Email: Subject: Comment:
Enter the code below:
Info Ask a Question