Browse Ask a Question
 
Tools
Rss Categories

General

1 Interface Configuration Featured

بررسی تنظیمات مربوط به Interface ، ایجاد Interface جدید ، ایجاد Zone نکته: در این آموزش از FortiOS 5.2.10 استفاده شده است. دستگاه های Fortigate با توجه به مدل مربوطه،…

2 Offline Updating Antivirus and IPS Featured

آموزش آپدیت Antivirus و IPS به صورت Offline نکته: در این آموزش از FortiOS 5.2.10 استفاده شده است. در این آموزش آپدیت Antivirus و IPS به صورت Offline را مورد بررسی قرار خواهیم…

3 Dual internet connections

استفاده از دو لینک اینترنت در شبکه در این آموزش چگونگی استفاده از دو لینک اینترنت از دو شرکت ISP مختلف در شبکه و تنظیمات مربوط به آن را مورد بررسی…

4 Explicit Proxy With Web Caching

آموزش راه اندازی Proxy Server نکته: در این آموزش از FortiOS 5.2.10 استفاده شده است. در این آموزش Explicit Proxy به همراه Web Caching را به شبکه ی Wireless اضافه می کنیم. در…

5 FortiView

نگاهی اجمالی بر FortiView نکته: در این آموزش از FortiOS 5.2.10 استفاده شده است. در این آموزش به بررسی اجمالی گزینه های FortiView و ویژگی های مربوط به آن خواهیم…

6 Hardening your FortiGate

افزایش امنیت هنگام دسترسی به دستگاه FortiGate در این آموزش به بررسی مجموعه ای از تکنیک ها یی خواهیم پرداخت که از آن ها جهت بهبود امنیت در دسترسی به…

7 HTTP Load Balancing to Three Real Web Servers

راه اندازی Load Balancing نکته: در این آموزش از FortiOS 5.2.10 استفاده شده است. در این آموزش به بررسی چگونگی ایجاد Load Balancing بین سه عدد وب سرور می پردازیم. در…

8 Internal Switch Mode and Operation Mode

بررسی تنظیمات مربوط به Internal Switch Mode و Operation Mode از Internal Switch Mode جهت تعیین چگونگی مدیریت پورت های فیزیکی دستگاه Fortigate استفاده می شود. در ادامه به بررسی…

9 Limited Access Administrator Accounts

ایجاد یک پروفایل و اختصاص آن به حساب مدیریتی نکته: در این آموزش از FortiOS 5.2.10 استفاده شده است. در این آموزش به بررسی چگونگی ایجاد یک حساب مدیریتی…

10 Managing Devices

مدیریت دستگاه های موجود در شبکه دستگاه Fortigate می تواند دسترسی به شبکه را برای دستگاه های گوناکون از جمله انواع دستگاه های موبایل کنترل کند. شما…

1 2 Next
Info Ask a Question