Browse Ask a Question
 
Tools Add
Rss Categories

 Featured
VDOM Configuration

Author: Partian Co Reference Number: AA-00235 Views: 5953 Created: 2017-04-10 16:17 Last Updated: 2017-10-03 14:19 100 Rating/ 2 Voters

 راه اندازی Virtual Domain

 

نکته:

در این آموزش از FortiOS 5.2.10 استفاده شده است.

Virtual Domain - VDOM جهت تقسیم یک Fortigate به دو یا تعداد بیشتری FortiOS مجازی که به عنوان واحدهای جداگانه ی FortiGate عمل می کنند، استفاده می شود.

در این مقاله یک ISP شبیه سازی شده که برای Company A و Company B سرویس اینترنت متمایز از یکدیگر را فراهم می کند.

مرحله اول:
 •  در این مرحله باید Fortigate را به مد VDOM تغییر حالت داده و دو Virtual Domain بسازید. بدین منظور مطابق شکل زیر از منوی سمت چپ مسیر System > Dashboard > Status زیر را دنبال کرده و سپس به System Information Widget رفته و گزینه ی Virtual Domain را Enable کنید.

نکته:

بعد از این که Virtual Domain را فعال کردید باید مجددا به دستگاه Fortigate خود وارد شوید. زیرا پس از فعال کردن VDOM منوی GUI تغییر می کند.

 • سپس مطابق شکل زیر از منوی سمت چپ به مسیر Global > VDOM > VDOM رفته گزینه Create New را انتخاب کرده و اقدام به ایجاد دو VDOM کنید.

 

نکته:

هر دو VDOM در حالت Enable قرار گرفته و در قسمت Operation Mode گزینه ی NAT انتخاب گردد.

مرحله دوم:
 • در این مرحله به هر کدام از VDOM ها پورت هایی را اختصاص دهید. بدین منظور مطابق شکل زیر از منوی سمت چپ مسیر Global > Network > Interfaces را دنبال کرده و سپس Port1 را Edit کرده و برای فیلد Virtual Domain گزینه ی VDOM-A را انتخاب کرده و به پورت مذکور یک IP Address دهید:

 • به همین ترتیب و مطابق شکل Port2 را نیز Edit کرده و آن را به VDOM-A اختصاص دهید:


 • سپس نوبت به Port3 و Port4 می رسد و به مانند مراحل قبل این دو پورت را به VDOM-B اختصاص داده و به آنها IP Address نیز اختصاص دهید:


مرحله سوم:

 • در این مرحله باید برای هر کدام از VDOM ها یک حساب کاربری از نوع Administrator بسازید. بدین منظور از منوی سمت چپ مسیر Global > Admin > Administrators را دنبال کرده و مطابق شکل زیر تنظیمات را انجام دهید:


نکته:

دقت شود که Type از نوع Regular تعیین و همچنین Virtual Domain برای هر کاربر مشخص شود.

مرحله چهارم:
 • در این مرحله برای هرا کدام از VDOM ها ابتدا یک Default Route جهت دسترسی VDOM به اینترنت بنویسد. بدین منظور ابتدا از منوی سمت چپ به Virtual Domain رفته VDOM-A را انتخاب کرده سپس از منوی سمت چپ به مسیر System > Network > Routing رفته و گزینه Create New را انتخاب کرده و مطابق شکل تنظیمات را انجام دهید.


نکته:

برای قسمت Device پورت متصل به اینترنت را انتخاب کنید. برای قسمت Gateway نیز IPAddress مربوط به Gateway Router را وارد کنید.

 • سپس یک Policy جهت دسترسی کاربران به اینترنت بنویسد. بدین منظور ابتدا یک کامپیوتر را به Port2 متصل کرده و با استفاده از یک مرورگر و تایپ IP Address مربوط به Port2 در URL به VDOM-A وارد شوید. لازم به ذکر است که باید از پروتکل HTTPS استفاده کنید. سپس از منوی سمت چپ به مسیر Policy & Objects > Policy > IPv4 رفته و مطابق شکل زیر تنظیمات را انجام می دهیم:

 • در ادامه تنظیمات فوق را برای VDOM-B نیز انجام دهید.

مرحله پنجم:
 •  در پایان Port1 و Port3 دستگاه Fortigate را جهت اتصال به اینترنت به Gateway Router متصل کنید. 


Rss Comments 5
 • #
  [mpgpez]: ydnqfabgljif 2022-05-07 11:13

  hydroxychloroquine 400 mg https://keys-chloroquinehydro.com/

 • #
  [*censored* price]: *censored* generic *censored*withdapoxetine.com 2021-11-19 16:14

  https://*censored*withdapoxetine.com/ *censored* 20mg

 • #
  [*censored* price]: *censored* 20 mg *censored*withdapoxetine.com 2021-10-30 06:20

  https://*censored*withdapoxetine.com/ *censored* pills

 • #
  [what is hcq drug]: 2021-08-07 13:56

  chloroquine phosphate vs chloroquine sulphate https://chloroquineorigin.com/# hydroxychloroquine tablets

 • #
  [п»ї*censored*]: *censored* and bph incix 2020-07-19 14:00

  Canada Drugs AmundaArrarf [url=https://acialisd.com/#]*censored* 20mg[/url] Dralmitteeri *censored* Professional Belgique Libre CitsTino <a *censored*https://acialisd.com/#>*censored*</a> hiliovette Trusted Site For Generic *censored*

Info Add Comment
Nickname: Your Email: Subject: Comment:
Enter the code below:
Info Ask a Question