Browse Ask a Question
 
Tools Add
Rss Categories

How to Connect to Fortigate

Author: Partian Co Reference Number: AA-00202 Views: 3419 Created: 2017-03-10 19:14 Last Updated: 2017-10-03 14:10 100 Rating/ 1 Voters

 اتصال به Fortigate

 

  جهت پیکربندی، پشتیبانی و مدیریت Fortigate در ابتدا نیاز است که به دستگاه آن وصل شوید. شما می توانید از دو روش زیر جهت اتصال استفاده کنید:

Web UI :

  • در این روش، با استفاده از یک مرورگر و وارد کردن Management IP دستگاه که بطور پیش فرض 192.168.1.99 می باشد، می توان به دستگاه متصل شد. لازم به ذکر است جهت ورود، از نام کاربری admin بدون وارد کردن پسورد استفاده کنید. 

Console Cable :

  • شما می توانید به وسیله ی یک کابل کنسول و اتصال آن به پورت کنسول تعبیه شده در دستگاه و استفاده از یک Putty به Fortigate متصل شوید.
نکته:
  • لازم به ذکر است اتصال به Fortigate با روش SSH و Telnet از طریق شبکه در موارد زیر ممکن نمی باشد:
  1. دستگاه را Reset Factory کرده اید.
  2. IP Managment دستگاه را فراموش کرده اید.
  3. دستگاه Boot نمی شود
  • در این موارد ابتدا باید با استفاده از کابل کنسول به دستگاه متصل شوید و تنضیمات ابتدایی را انجام دهید.

Rss Comments
  • There are no comments for this article.
Info Add Comment
Nickname: Your Email: Subject: Comment:
Enter the code below:
Info Ask a Question